Prijzen en Tarieven

Bij VisFinance in Zaandam werken wij met vaste prijzen en tarieven. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en profiteert u van financiële en fiscale dienstverlening voor een vaste, vooraf afgesproken, concurrerende prijs per jaar. Hiervoor krijgt u een compleet pakket aan diensten, zoals het verzorgen van uw boekhouding, administratie en vele overige werkzaamheden.

Wij verzorgen voor deze vaste prijs de in overleg met u vastgestelde werkzaamheden. Na bespreking van uw specifieke bedrijfssituatie en een door ons uitgevoerde bedrijfsscan, wordt het jaarbedrag bepaald. Hierbij streven wij ernaar een meer concurrerend aanbod te doen dan wat u gewend bent te betalen bij uw huidige boekhouder of accountantskantoor. Het vastgestelde vaste jaarbedrag wijzigt nadien enkel als uw bedrijfsomstandigheden wijzigen. Jaarlijks wordt dit jaartarief geïndexeerd conform de prijsindex “alle huishoudens”. Het vastgestelde bedrag wordt maandelijks of per kwartaal aan u gefactureerd. U krijgt dus geen onverwachte en tegenvallende nota’s achteraf.

Voor starters hebben wij nog een extra aantrekkelijk aanbod. De eerste 2  jaar bieden wij u een starterskorting van respectievelijk 15% en 7,5% op de vooraf met u afgesproken jaarprijs.

Voor het vooraf met u afgesproken jaartarief kunnen wij, indien u dit wenst, de complete financiële administratie verwerken en doen wij de aangifte omzetbelasting per periode. Vervolgens stellen wij uw jaarrekening samen en bij BV’s deponeren wij de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel en stellen wij notulen op van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Tevens in de prijs begrepen is het verzorgen van de salarisadministratie en aangiften loonheffingen, alsmede uw aangiften Inkomstenbelasting voor u en uw eventuele partner en bij BV’s de aangifte Vennootschapsbelasting. Alles naar de wensen van u als klant.
Het bespreken van uw jaarrekening en het gewone advieswerk, waaronder ook telefonische bijstand, zit uiteraard ook in deze prijs inbegrepen. We spreken dus vooraf heel duidelijk met u af wat wij voor u gaan doen. Zonder kleine lettertjes of addertjes onder het gras.

Enkel wordt een meerprijs gevraagd voor echt bijkomende opdrachten van uw kant. U kunt hierbij denken aan een fiscale review van uw onderneming en jaarcijfers, het verzorgen van tussentijdse cijfers en overige financiële overzichten. Uiteraard wordt dit ook vooraf in overleg met u bepaald.

Kortom: zijn uw belastingaangiften toch complexer dan wij dachten? Moeten wij bij het samenstellen van uw jaarrekening meer uitzoeken dan vermoed? Dan doen wij dat. Gewoon voor hetzelfde bedrag. Maand in, maand uit.

Met betrekking tot Financiële Interim Diensten werken wij met vaste uurtarieven, welke afhankelijk zijn van de inhoud van de werkzaamheden en de (verwachte) duur van de opdracht. Dit zal uiteraard met u worden besproken in een persoonlijk overleg.

Tot slot hanteert VisFinance administratiekantoor en financieel adviesbureau nog een aantal zeer aantrekkelijke kortingsregels en aanbiedingen die voor u wellicht interessant kunnen zijn. Dit zal in nader overleg met u worden besproken.